گمشده در غبار

Display # 
# Article Title
1 بجاي شهرت در هاليوود به اعتياد مطلق و روسپيگري رسيدم-058،
2 عشق من هاليوود-057
3 056-من درواقع آن جوان را كرايه كرده بودم
4 ناگهان امين اسلحه را بروي شقيقه خود گذاشت055
5 053علي آن شب هر بلايي سرم آورد
6 054بيرون آمدن از آن دنياي تاريك آسان نبود
7 آن روز همه حقايق را براي شان گفتم052
8 زندگيم از آن روز انفجار عوض شد051
9 دردانه اي بي سرانجام
10 آن شب به مادرم حمله بردم
11 مهتاب سمبلي از يك انسان نمونه بود -قسمت اول
12 به يك كارگاه متروكه پناه بردم قسمت دوم
13 بارها از پاي افتاده و دوباره ايستاده‌ام
14 منيجر ساختمان، كليد اتاق ماريا را بدستم داد
15 پدرم مرا از خانه بيرون كرد-1238
16 زمان تحويل محموله، يك چاقو در پهلويم فرو رفت1236
17 عشق مرا به پاريس كشاند
18 آنها مادرم را كتك زدند
19 كرن فرشته نجات من بود
20 شهرت و دخترها، بيژن را عوض كرد