فریدون فرح اندوز و سی دی نوروز

ديدار ياران قديمي به بهانه حضور فريدون فرح اندوز در شركت كتاب

meibod 

 

چه زيباست كه ياران قديمي،بعد از سالها، وقتي همديگر را مي‌بينند، آغوش بروي هم بگشايند، اشك به چشمان شان مي‌آيد، كنار هم بنشينند و از گذشته هاي زيبا، از دوستي‌هاي بادوام، از صداقت ها و مهرباني‌ها بگويند.
ياراني چون فريدون فرح اندوز، عليرضا ميبدي، ثابت ايماني و سهراب اخوان.
فريدون فرح اندوز كه به مناسبت انتشار سي دي نوروز روز پنجشنبه 10‌ فوريه ساعت  6‌ تا 9‌ شب در شركت كتاب در وست وود لوس آنجلس بحث و سئوال و جواب دارد كه فرصت خوبي است براي دوستداران فرح اندوز عزيز و  يارانش كه در آن جلسه شركت كنند.