گوناگون و خواندنی

 

1324-58 

 

پشت پرده جدايي راسل كرو
 و همسرش دنيل چه گذشت؟

 

نشريه «سيدني مورنينگ هرالد» هفته قبل خبر داد كه دنيل اسپنسر 48‌ ساله،  از همسرش راسل كرو 48‌ ساله جدا شده است!
ايندو كه در دوران مدرسه با هم دوست بودند،  9‌ سال پيش دوباره بهم برخورد 1324-51و با هم ازدواج كردند و صاحب دو فرزند شدند كه اينك 6‌ و 8‌ ساله هستند.
دوستان نزديك ايندو مي‌گويند راسل بدليل بازي در فيلم هاي مختلف شايد يكماه در سال كنارخانواده باشد از سويي دنيل نيز بعنوان ستاره شوي Dancing with the Stars‌ د‌ر استراليا، سرگرم است و بيشتر وقت خود را با همراه رقص خود «داميان وايت وود»مي‌گذراند و ماههاست انگشتري ازدواج خود را هم در آورده است!
هنوز تا اين لحظه زن وشوهر نظري نداده اند.

  

 

سفر ابدي دو بازيگر معروف

 

هفته قبل دوبازيگر معروف: گري كالينز74‌ ساله، برنده جايزه امي، كه 1324-53سالها مجري برنامه ملكه زيبايي امريكا بود و در سريالهاي زيادي  بازي كرده بود، در ميسي سي پي براثر بيماري درگذشت.
دومين بازيگر الكس كاراس بودكه بعنوان يك قهرمان فوتبال نيز شهرت داشت.1324-55الكس براثر ناراحتي شديد كبد در لس آنجلس از دنيا رفت.

  

 

رد شايعه جدايي در شب آرگو

 

هفته قبل در شب افتتاحيه فيلم جديد Argo‌ در بورلي هيلز،  جورج كلوني در برابر دوربين  خبرنگاران رو به بن افلك دوست و همكار خود گفت خبر داري براي عشق من و استيسي كيبلر هم شايعه ساخته اند؟ بن افلك گفت چه شايعه اي؟ گفت اينكه ما بعد از يكسال از هم جدا شده ايم!1324-56 درحاليكه هر روز بيشتر به استيسي دلبستگي پيدا مي‌كنم!
دوستان نزديك ميگويند باور اينكه جورج و استيسي بيش از يك سال ونيم الي دو سال بمانند، بعيد است.

  

 

مايكل وينر كارگردان معروف
داوطلبانه خودكشي مي‌كند

مايكل وينر كارگردان معروف انگليسي تبار،  هفته قبل اعلام كرد،  اين ماه به سويس ميرود تا در كلينيك مخصوص خودكشي اختياري،  خود را به مرگ بسپارد.
مايكل كه دچارنوعي بيماري كبدي غيرقابل علاج است وپزشكان فقط يك سال ونيم طول عمر برايش تعيين1324-57 كرده اند،  سال پيش با عشق خود جرالدين ادوارد ازدواج كرد بدون اينكه باهمسرش دراينباره حرف بزند. او گفت كلينيك خودكشي اختياري در سويس، بهترين جايگاه براي آرامش افرادي است كه براثر بيماري درد مي‌كشند.

 

جك ازبورن
با وجود سرطان پيشرفته ازدواج كرد

جك ازبورن با وجود سرطان خون پيشرفته شجاعانه با دوست دختر خود ليزا استلي در هاوايي ازدواج كرد.
 در مراسم عروسي پدر و مادرش اوزي و شارون و خواهرش كلي حضور داشتند. جك گفت1324-50 عشق و اينك ازدواج بمن كمك مي‌كند تا در اين روزهاي سخت بجنگم و زنده بمانم.