شب قدردانی از مشیت هنرمندی با بیش از 30 سال فعالیت و خدمات هنری به همکاران و مردم

1604-13

1604-32

با مرتضی فرزانه

هفته گذشته گروهی از هنرمندان برجسته سینما، تئاتر، تلویزیون و موزیک و جمعی از رسانه های گروهی و دست اندرکاران فنی در سالن زیبای «استارزآن برند» گلندل به مدیریت رابرت همیشه حامی هنرمندان گردهم آمدند تا از بیش از 30 سال فعالیت هنری و خدمات یک هنرمند خوب و محبوب «مشیت» قدردانی کنند. هنرمندی که بیش از 30 سال یاور سوپراستارها وخوانندگان جوان و گاه از راه آمده در صحنه ها بوده است. هنرمندی با انرژی مثبت و شور وحالی که بی پایان است و در آن شب یار همراه او پریسا. به اتفاق عارف خاضعی و مکس و یاران شان، کوشیدند تا شبی خاطره انگیر را در دفتر هنری مشیت ثبت کنند.
در این شب پرشور که هوشنگ توزیع هنرمند سرشناس مجری آن بود چهره های برجسته ای حضور داشتند که تصاویری از آنها را می بینید و خوانندگان محبوبی روی صحنه رفتند و خواندند نوازندگان چیره دست وهنرمندی روی صحنه نواختند.
مشیت که به دلیل کسالت شانس حضور در آن شب را نیافت، روی خط تلفن با حضور هوشنگ توزیع و یاور همیشگی خود پریسا، صدایش در سالن پیچید که از همه حاضرین تشکر کرد. اینگونه برنامه ها که یادگاری از همبستگی هنرمندان است برای همیشه در اذهان همه می ماند ونوعی دلگرمی برای هنرمندانی است که همه عمر خود را در راه هنر وخدمت و شاد کردن دل مردم گذاشته اند.

1604-17

1604-14

1604-15

1604-16

1604-18

1604-19

1604-20

1604-21

1604-22

1604-23

1604-24

1604-25

1604-26

1604-28

1604-29

1604-31

1604-33