برنامه هاي راديو جوانان از جمعه 31 می تا پنجشنبه 6 جون 2013

1331-68

1355-51

جمعه  31 می

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح:1355-52 گپ با «ابراهیم سلمکی»
10‌ تا 11‌ صبح: صبح آدینه با «احمد آزاد» برنامه ای از رادیو قبل از انقلاب با حضور مهدی سهیلی، فرخ رو پارسا ، گلپا و فرهنگ شریف
11‌ تا 12‌ صبح: ورزش در جوانان با بهروز افراخان
12‌ تا يك:  Masa Appeal
يك تا2‌:خاطرات مطبوعات بامرتضی فرزانه
2‌ تا 7‌ شب:  بخش موسيقي هاي مختلف
7‌ تا 8‌ شب:  مجله هفتگي
8‌تا 9‌:  گپ با «ابراهیم سلمکی»
9‌ تا 10‌:  Masa -Appeal‌
10‌ تا 11‌: ورزش در جوانان با بهروز افراخان
11‌ تا 12‌-صبح آدینه با «احمد آزاد»
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

‌شنبه و يكشنبه 1 و 2 جون


9‌ تا 11‌:  موسيقي پاپ
11‌ تا 2‌:  موسيقي كلاسيك و سنتي
2‌ تا 4‌:  موزيك بين المللي
4‌ تا 7‌:  موسيقي پاپ و تكرار بعضي برنامه ها
7 ‌ تا 12‌:  موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها


دوشنبه3 جون

9‌ تا 10‌ صبح:1355-53 گپ با «شهره»
10‌تا 11: خاطرات مطبوعات بامرتضی فرزانه
11 تا 12:  Family Talk با دکتر «سیما کنگاوری»
12‌ تا 1‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
يك تا 2‌: مصاحبه فرح شکوهی با «پاتریک کیل پاتریک» بازیگر سینما و تلویزیون-قسمت اول
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
ساعت 7‌تا 8‌ شب:مصاحبه فرح شکوهی با «پاتریک کیل پاتریک» بازیگر سینما و تلویزیون-قسمت اول
8‌ تا 9‌ شب:  جهان در جوانان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گپ با «شهره»
10‌ تا 11‌: «دکتر سیما کنگاوری»
11 تا 12: یک قاشق شکر-با سهراب اخوان
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 سه شنبه  4 جون


9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «کامبیز ضرغام» -فرانسه، گزارش جدید
10‌ تا 11‌ صبح: صبح آدینه با «احمد آزاد» برنامه ای1355-54 از رادیو قبل از انقلاب با جلیل شهناز، ایرج، فرهنگ شریف و اسدالله و جهانگیر ملک
11‌ تا 12‌:  جمشید کاوه و مرتضی فرزانه
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: دنیای جاسوسان
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان
8‌ تا 9‌ شب: گپ با «کامبیز ضرغام»
9‌ تا 10‌: صبح آدینه با «احمد آزاد» با علی نظری و حسن شجاعی
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: گپ با جمشید کاوه و مرتضی فرزانه 
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

چهارشنبه 5 جون


9‌ تا 10‌صبح:1355-55 گپ با «روبن آبرامز» جراح و متخصص زیبایی
10‌ تا 11‌ صبح: مصاحبه فرح شکوهی با پاتریک گیل پاتریک (قسمت دوم)
11‌ تا 12‌: یک قاشق شکر
12‌ تا يك:  Masa Appeal‌
يك تا 2‌: مجله هفتگی
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:  یک قاشق شکر
8 تا9 شب: گپ با «دکتر روبن آبرامز»
9 تا 10 شب:  مصاحبه فرح شکوهی با پاتریک کیل پاتریک
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: ورزش در جوانان با بهروز افراخان

‌پنجشنبه  6 جون


9‌ تا 10‌ صبح:1355-56 گپ با «حسین رضایی پور» در لندن
10‌تا 11‌: صبح آدینه با «احمد آزاد»
11‌ تا 12‌: گفتگو با عطا الله خرم
12‌ تا يك: با «دکتر سیما کنگاوری»
يك تا 2‌: مجله هفتگی
از ساعت 2‌ تا 7 شب پخش موسيقي
7‌ تا 8‌:  گفتگو با عطا الله خرم
 8 تا 10: دی جی الن  DJ KIK Alen و دی جی ونداد DJ Wired و امیر علی با موسیقی های مختلف. 
10‌تا 11‌:  گپ با «حسین رضایی پور»
11‌ تا 12‌:با «دکتر سیما کنگاوری»
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.