شهرام شب پره خواننده سرشناس

 Shahram_shapare1.2jpg

 

شهرام شب پره خواننده سرشناس
باآلبوم تازه خود> صبح جمعه<  خاطره هاي 10‌ خواننده معروف را زنده مي‌كند

Shahram_shapare1.1


شهرام شب پره خواننده سرشناس موزيك پاپ، تازه ترين آلبوم خود >صبح جمعه< راآماده پخش كرد. اين آلبوم داراي ويژگي هاي خاص مي‌باشد چون شهرام كوشيده خاطره هاي 30‌ ساله 10‌ خواننده معروف راكه هر كدام در زمينه هاي مختلف موسيقي پيشگام بوده اند زنده نگهداردShahram_shapare1.3jpg.
>شهرام< از حدود  دو سال پيش تهيه اين آلبوم راآغاز كرد كه از يك ماه قبل آماده شده بود، ولي بدنبال درگذشت منوچهر سخائي، شهرام تصميم گرفت ارائه آلبوم را به تعويق بياندازد تا از اين پيشگام  موزيك و خواننده مورد علاقه اش نيز آثاري را بخواند، چرا كه عقيده داشت اين آلبوم يك مجموعه ماندني و سپاس از اين بزرگان موسيقي است.
شهرام در اين مجموعه استثنايي از زنده يادان: ويگن، دلكش، منوچهر سخائي، پوران، جمشيد شيباني، هايده، عماد رام، مهستي، آغاسي و سوسن، ترانه هايي را خوانده كه هر كدام با خود خاطره هايي دارند.
شهرام نام صبح جمعه را بدين مناسبت برگزيده كه هر صبح جمعه از راديو آهنگهايي پخش مي‌شدكه هر كدام از اين خونندگان در آن صبح جمعه آهنگهاي محبوب خود را اجرا مي‌كردند.
شهرام 16‌ آهنگ از اين چهره هاي محبوب اجرا كرده، با بسياري از خالقين آثار تماس گرفته و اجازه گرفته  و بعد آنها را خوانده است.

Shahram_shapare1.4jpgShahram_shapare1.5jpgShahram_shapare1.10jpg